Zmeny v spoločnostiach

BLOG

viac z blogu

Schválené – základné imanie s.r.o. 5000 EUR sa bude vkladať na účet do banky od 1.12.2013.

28.10.2013 / Schválená zmena obchodného zákonníka zavádza povinnosť vložiť základné imanie s.r.o. na osobitný účet v banke ešte pred registráciou firmy. Založenie...
» čítajte ďalej

Nestačíte sledovať legislatívne zmeny a máte záujem nerušene sa venovať svojmu podnikaniu, ušetriť čas, peniaze, príp. vyhnúť sa neželaným okolnostiam? V rámci poradenského servisu Vám pomôžeme orientovať sa v zákonoch a predpisoch všeobecne súvisiacich s danou problematikou.

Zabezpečíme pre Vás nasledovné služby:

  • kompletný servis pri založení, vzniku, zmenách v obchodných spoločnostiach
  • prevody obchodných podielov, vyhotovenie zmlúv a iných listín
  • poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi
  • vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné správne orgány