Vedenie účtovníctva

BLOG

viac z blogu

Schválené – základné imanie s.r.o. 5000 EUR sa bude vkladať na účet do banky od 1.12.2013.

28.10.2013 / Schválená zmena obchodného zákonníka zavádza povinnosť vložiť základné imanie s.r.o. na osobitný účet v banke ešte pred registráciou firmy. Založenie...
» čítajte ďalej

Účtovné a daňové poradenstvo

Cieľom každého podnikania je zabezpečiť dlhodobý rast a pevné miesto na trhu. Rastúce náklady, konkurencia a neustále sa meniaca legislatíva kladú vysoké nároky na riadenie podniku a vedenia účtovníctva. V prípade, že nepoznáte detailne finančný chod Vášho podniku alebo máte záujem uľahčiť prácu Vašich účtovníkov, ponechajte starosti s vedením ekonomickej agendy na nás a my Vám poskytneme kvalitný servis v ekonomickej oblasti.

  • samotné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky a priznanie dane z príjmu, DPH
  • cash flow, súvaha a výsledovka
  • kontrola účtovníctva a dohľad nad dodržiavaním zákona o účtovníctve
  • poradenstvo a priebežné konzultácie podľa potreby
  • kompletné spracovanie mzdovej agendy
  • výkazy pre poisťovne, výkazy o preddavkoch na daň z príjmov
  • zastupovanie počas kontrol pred Sociálnou poisťovňou, resp. Správcom dane.