Formulár

BLOG

viac z blogu

Schválené – základné imanie s.r.o. 5000 EUR sa bude vkladať na účet do banky od 1.12.2013.

28.10.2013 / Schválená zmena obchodného zákonníka zavádza povinnosť vložiť základné imanie s.r.o. na osobitný účet v banke ešte pred registráciou firmy. Založenie...
» čítajte ďalej

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Názov

Ulica

Orientačné číslo

Mesto

PSČ

ÚDAJE O KONATEĽOCH

Konateľ

Meno

Priezvisko

Rodné číslo

Dátum narodenia

Ulica

Orientačné číslo

Mesto

PSČ

KONANIE V MENE SPOLOČNOSTI

V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.

 

V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, a to vždy dvaja spoločne.

ÚDAJE O SPOLOČNÍKOCH

Spoločník

Meno

  (ak je spoločníkom právnická osoba, nevypĺňa sa)

Priezvisko / Názov

  (názov spoločnosti ak ide o právnickú osobu)

Rodné číslo / IČO

  (IČO ak ide o právnickú osobu)

Dátum narodenia

  (nevypĺňa sa ak ide o právnickú osobu)

Ulica

  (sídlo spoločnosti ak ide o právnickú osobu)

Orientačné číslo

Mesto

PSČ

Štát

Výška vkladu

  (musí byť deliteľná tisícmi, minimálne však 750€)

Rozsah splatenia

  (minimálne 30 %)
 

Poznámka: Vklady spoločníkov musia byť splatené v úhrnnej výške 2500€ ak sa jedná o spoločnosť s viac ako jedným spoločníkom. Pri spoločnostiach len s jediným spoločníkom musí byť celý vklad splatený úplne.

 
IMANIE

Základné imanie

  (súčet všetkých vkladov spoločníkov, min. 5000€)

Predmety činností

Rozsah splatenia

 

Poznámka: Súčet splatených vkladov všetkých spoločníkov v minimálnej úhrnnej výške 2500€ ak sa jedná o spoločnosť s viac ako jedným spoločníkom. Pri spoločnostiach len s jediným spoločníkom musí byť splatené celé základné imanie.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko

Email

Telefón

Antispam

  ( Do kolonky vpíšte výsledok súčtu: 2 + 3 )
 

Optimálne je, keď je v spoločnosti úplne splatený každý vklad a teda celé základné imanie, teda napr. pri dvoch spoločníkoch bude výška vkladu každého z nich 2500€, splatené v celom rozsahu, a základné imanie spoločnosti bude potom 2 x 2500€ = 5000€, splatené v celom rozsahu.