Založenie a.s.

BLOG

viac z blogu

Schválené – základné imanie s.r.o. 5000 EUR sa bude vkladať na účet do banky od 1.12.2013.

28.10.2013 / Schválená zmena obchodného zákonníka zavádza povinnosť vložiť základné imanie s.r.o. na osobitný účet v banke ešte pred registráciou firmy. Založenie...
» čítajte ďalej

Využite naše profesionálne služby pri zakladaní akciovej spoločnosti (a.s.)

Jediné, čo budete musieť urobiť, je podpísanie príslušných dokumentov u notára, všetko ostatné vybavíme za Vás. Pripravíme dokumenty potrebné na založenie Vašej akciovej spoločnosti, zabezpečíme vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Obvodnom úrade, zaregistrujeme Vašu spoločnosť v obchodnom registri a po jej vzniku u príslušného správcu vkladu.

Využitím naši skúseností, ktoré v oblasti zakladania akciových spoločností máme, ušetríte množstvo času, vyhnete sa čakaniu na úradoch a v neposlednom rade sa vyvarujete zbytočných chýb v zložitom procese zakladania akciovej spoločnosti.

Založenie akciovej spoločnosti ( a.s.)

Cena: 1299 €

Cena za založenie akciovej spoločnosti zahŕňa:

  • založenie akciovej spoločnosti podľa Vašich predstáv
  • odkonzultovanie predmetov podnikania
  • vypracovanie dokumentov potrebných na založenie akciovej spoločnosti
  • ohlásenie a vyžiadanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  • vypracovanie a podanie návrhu na prvozápis akciovej spoločnosti do Obchodného registra
  • registrácia akciovej spoločnosti u Správcu dane
  • príprava notárskej zápisnice, vrátane poplatku za notársku zápisnicu
  • súdny poplatok na Obchodný register

Dodatočné náklady klienta:

  • správne poplatky potrebné pri ohlásení živnosti – 0 € za každú voľnú živnosť
  • registračné poplatky do CDCP