Predaj spoločnosti s.r.o.

BLOG

viac z blogu

Schválené – základné imanie s.r.o. 5000 EUR sa bude vkladať na účet do banky od 1.12.2013.

28.10.2013 / Schválená zmena obchodného zákonníka zavádza povinnosť vložiť základné imanie s.r.o. na osobitný účet v banke ešte pred registráciou firmy. Založenie...
» čítajte ďalej

Ak potrebujete rýchlo podnikať v takom prípade je najlepším riešením zakúpenie už existujúcej spoločnosti.

Už niekoľko rokov ponúkame možnosť do 24 hodín získať novozaloženú spoločnosť s ručením obmedzeným z našej aktuálnej ponuky. Tieto spoločnosti (ready made spoločnosti) sú zakladané za účelom ich predaja a preto nevykonávali žiadnu činnosť. Podstatou je čo najviac uľahčiť Vašu cestu k novej spoločnosti a ušetriť Váš čas.

Vami vybratá spoločnosť zmení obchodné meno a sídlo podľa Vašich pokynov a stávate jej novým majiteľom v priebehu 24 hodín

Pripravíme pre Vás:

  • rozhodnutie jediného spoločníka, týkajúce sa zmeny názvu, sídla, spoločnosti, konateľov
  • zabezpečenie všetkej nevyhnutnej dokumentácie týkajúcej sa prevodu spoločnosti,
  • zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy
  • podanie návrhu na Obchodný register
  • ohlásenie zmien na príslušných úradoch

Všetky dokumenty ako aj zmluvy potrebné na prevod obchodného podielu na Vás ako na nového spoločníka vypracujeme my a Vám pripravíme na podpis. Naša spoločnosť zabezpečí úplný servis vrátane zápisu zmien v spoločnosti do obchodného registra a splnenie si Vás všetkých zákonom požadovaných ohlasovacích povinností (živnostenský úrad, daňový úrad, atď.).
Cena za predaj spoločnosti je konečná. Zahŕňa v sebe všetky poplatky súvisiace s prevodom spoločnosti, vrátane poplatkov na zápis zmien do Obchodného registra a zmien na Živnostenskom úrade.

Cena: 400 €

Cena za prevod obchodného podielu existujúcej spoločnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nepodlieha DPH.
Aktuálny zoznam spoločností (ready-made spoločnosti) určených na predaj. V prípade, ak máte záujem o spoločnosť so starším dátumom zápisu do OR, prosím kontaktujte nás.