Blog

Schválené – základné imanie s.r.o. 5000 EUR sa bude vkladať na účet do banky od 1.12.2013.

Schválená zmena obchodného zákonníka zavádza povinnosť vložiť základné imanie s.r.o. na osobitný účet v banke ešte pred registráciou firmy. Založenie spoločnosti tak bude od 1.12 2013 opäť o niečo zložitejšie. V súčasnosti postačuje preukázať splatenie minimálneho základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným vyhlásením správcu vkladu, že vklady a základné imanie boli splatené v hotovosti pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra. Správcom vkladu je najčastejšie zakladateľ spoločnosti uvedený v spoločenskej zmluve. Vyhlásenie sa spolu s ďalšími listinami a návrhom na zápis predkladá obchodnému registru pri registrácii firmy.

Dnes teda stačí , že správca vkladu, podpíše dokument (vyhlásenie), že mu suma 5000 € bola od zakladateľov odovzdaná v hotovosti a túto sumu potom po registrácii eseročky aj odovzdal firme jej vložení do firemnej pokladne.

Novela Obchodného zákonníka stanovuje že , bude nutné finančný vklad do základného imania v minimálnej výške 5000 € fyzicky zložiť ešte pred podaním návrhu na registráciu s.r.o. na osobitný samostatný účet v banke, ktorý si bude musieť zakladateľ, resp. správca vkladu vopred zriadiť. K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa potom bude prikladať aj výpis z bankového účtu preukazujúci splatenie finančných prostriedkov. Po registrácii firmy bude možné peniaze z účtu vybrať a vložiť ich do firemnej pokladne a minúť na prevádzku.
Preto v súčasnosti, ak sa niekto zaoberá založením spoločnosti, je vhodný čas založiť firmu bez tejto komplikácie so skladaním základného imania na bankový účet.